Literare werken

Mijn literare werken zijn onderverdeeld in de volgende drie rubrieken. 

Penscheetjes

Penscheetjes zijn korte verhaaltjes of gedachten over verschillende onderwerpen.

Overpijnzingen

In Over pijn zingen stort ik mijn gedachten uit over het leven.

Dichterlijke vrijheid

Dichterlijke vrijheid herbergt mijn poging tot het maken van gedichten.